Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Kontaktpersoner

Ansvarlig redaktør og prosjektleder er Guro Berge

 

Prosjektgruppe:

 

Navn

Ansvarsområde

Telefon

E-post

Guro Berge

Leder

22 07 36 27

guro.berge@vegvesen.no

 

Toril Presttun

Gods i by og reisevaner

22 07 35 58

toril.presttun@vegvesen.no

Gyda Grenstad

Miljøgater og miljøevaluering

22 07 34 68

gyda.grendstad@vegvesen.no

Bjørn Sandelien

Personrettede tiltak (Mobility Management)

22 07 36 91

bjørn.sandelien@vegvesen.no

Hans Silborn

Bedriftsrettede tiltak og gods i by

22 07 30 31

hans.silborn@vegvesen.no

Alf Støle

Gående i by

22 07 37 18

alf.støle@vegvesen.no

Wenche Kirkeby

Høytrafikkerte gater og miljøanalyser

22 07 36 37

wenche.kirkeby@vegvesen.no

Einar Lillebye

Vegutforming i mellomlandet

22 07 36 85

einar.lilleby@vegvesen.no

Anders Dalen

Kollektivtransport og knutepunkter

22 07 35 98

anders.dalen@vegvesen.no