Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
            
Myndigheter
            
OECD/EU
            
Forskning
            
Statistikk og fakta
            
Interesse organisasjoner
            
Presseklipp
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

ECO-Box (NABU)

ECOBOX er en selvfinansiert enhet under Norske Arkitekters Landsforbund med mål å bidra til økt miljøkompetanse og tverrfaglighet blant arkitekter, planleggere og øvrige aktører i byggsektoren. ECOBOX har en viktig rolle i å bidra til gjennomføringen av NALs strategi for bærekraftig utvikling.
Travelplans150x100

Mobilitetsplaner

Her finner du en hjemmeside om mobilitetsplaner og hvordan disse brukes i England. De har også en eksempelsamling fra ulike byer. Dette er den samme "siden" som har om kameratkjøring
Kameratkjøring UK_150x100

Kameratkjøring og litt til...

Dette er en hjemmeside for kameratkjørere i England. De har også informasjon om mobilitetsplaner, logistikk etc. Det er også lagt inn noen gode ord om gåing til jobben og etablering av gågrupper som går i lunsjen etc.

Nordisk Lokaltrafikkmøte 2004

Nordisk Lokaltrafikkmøte finner sted i Oslo fra 9. til 11. juni 2004.
Konferansen arrangeres på Norges Varemesse av AS Oslo Sporveier,
i samarbeid med Transportbedriftenes Landsforening.
Årets store utstillingsbegivenhet for transportbransjen, Transport 2004, finner sted samtidig.

Denne web-siden vil bli løpende oppdatert, blant annet med informasjon om program etc
Samkjøring2_150x99

Kameratkjøring

Dette er en hjemmeside i Sverige som formidler kameratkjøring. Her er det informasjon om hva kameratkjøring er, hvordan det kan gjøres, en egen brosjyre, pluss en formidlingstjeneste.
Utklipp

NVF utvalg nr 23 Transport i byer

Her finner du hjemmesiden til Norsk Vegteknisk Forbund Utvalg 23 "Transport i byer" som arbeider under parolen "Trafikk på byens vilkår" og underparolene: "Att återta staden", "Trængsel", "Mobility management" og "Kampen om gatetverrsnittet"

Miljønytt

Dette er en hjemmeside som samler alle nyheter om miljø . Samferdsel er også et tema. Sidene oppdateres alle hverdager i tidsrommet 0800-1000. Pekere til miljørelaterte oppslag i norske riksaviser legges ut inne 0815. I løpet av den neste timen kommer pekere til miljøartikler i norske regional- og lokalaviser. Dagens oppdatering kompletteres med tilsvarende pekere til de største nordiske avisene kl. 1000. I tillegg kommer pressemeldinger og nyheter fra forskningsinstitusjoner, norsk miljøforvaltning og norske miljøorganisasjoner.
Natur og ungdom_150x100

Natur og ungdom

Natur og Ungdom er en miljøvernorganisasjon for ungdom. De har 5000 medlemmer fordelt på mer enn 100 lokallag over hele landet. Lokallagene i Natur og Ungdom jobber med miljøproblemene der de bor. På hejemmesiden deres har de en egen del om samferdsel og transportproblematikk.

TDM Encyclopedia

Dette er en hjemmeside utrbeidet av Victoria Transport Policy Institute i Canada og inneholder en meget god oppsummering av dagens kunnskap om det som kalles "Mobilitetsplaner". Dette er planer bedrifter lager blant annet for å påvirke sine ansatte til å kjøre mindre bil.