Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
            
Myndigheter
            
OECD/EU
            
Forskning
            
Statistikk og fakta
            
Interesse organisasjoner
            
Presseklipp
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

EuroCenter

EuroCenter leverer information og rådgivning om EU til virksomheder, universiteter og forskningsinstitutioner.
Deres oppgave er å oppmuntre danske virksomheder, universiteter og forskningsinstitutioner til at utnytte mulighederne knyttet til Danmarks medlemskab av EU. Deres hovedoppgave er å formidle næringslivs- og forskningsrelatert kunnskap med fokus på: 1) EU-midler til forskning og teknologisk utvikling, 2) Europeiske tilskuds- og finansieringsordninger, 3) Partnersøk til teknologi- og forskningssamarbeide samt overførsel av teknologi på BtB-markedet, og 3) Offentlige utbud og EU's produktdirektiver.

Kids on the move

EU-prosjekt om barn og trafikk

CIVITAS

Hjemmestedet for prosjektet CIVITAS som tar opp byproblemer. De fokuserer på tiltak. En hel rekke byer i Europe er demonstrasjonsbyer.

Forskningsnytt fra EU-kommisjonen

Dette er en egen side som gir informasjon om nyheter innen forskning på ulike temaer, blant annet transport.

Europakommisjonen

På denne siden finner du informasjon om nye prosjekter og resultater fra avsluttede prosjekter innen fjerde og femte rammeprogram for forskning innenfor EU-systemet. Hele rapporter er også lagt ut.

CORDIS

Cordis står for Community Research and Development Information Service og eies av Europakommisjonen. Her finnes informasjon om forsknings- og utviklingsprosjekter finansiert av EU. Siden inneholder også et søkbart dokumentbibliotek og prosjektarkiv.

EU-link

EU sin hjemmeside. Gir informasjon om alt som foregår innen EU