Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
            
Myndigheter
            
OECD/EU
            
Forskning
            
Statistikk og fakta
            
Interesse organisasjoner
            
Presseklipp
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Statens vegvesen

GIr informasjon om og fra Statens vegvesen.

Samferdselsdepartementet

På Samferdselsdepartementets side finner du blant annet nytt fra departementet, ulike publikasjoner, pressemeldinger, taler og artikler fra den politiske ledelsen, og høringssaker. De har også en egen side om kollektivtransport.

Miljøverndepartementet

På Miljøverndepartementets side finner du blant annet nytt fra departementet, ulike publikasjoner, pressemeldinger, taler og artikler fra den politiske ledelsen, og høringssaker. Her finner du også siste stortingsmelding "Bedre miljø i byer og tettsteder".

Miljøbyer - Tiltak i byer og tettsteder

Dette er en hjemmeside som gir oversikt over ulike tiltak i byer og tettsteder som kan bidra til å fremme en mer bærekraftig byutvikling. Siden er utarbeidet av Miljøverdepartementet.

Vägverket (Sverige)

Vägverket i Sveriges sin hjemme side. Her finnes også lenker videre til blant annet temaene kollektivtransport, sykkel og andre transportformer

Vejdirektoratet (Danmark)

Hjemmesiden for veidirektoratet i Danmark

Trafikbanken

Denne siden er en eksempeldatabase for ulike trafikktiltak i byer og tettsteder. Den viser enkle og lærerike eksempler på trafikkløsninger. Siden utarbeides av det svenske Vägverket i sammarbeid med det svense Kommunförbundet.