logo
eva-preede-thumbnail

Ny prosjektleder

Av Tor Atle Odberg 10. september 2009

Ledelsen av Prosjekt Bystrategi Region sør overtas av Eva Preede i Statens vegvesen som har lang fartstid innen byplanlegging og er leder av Statens vegvesens BOTSFOR nettverk i Region sør. Hun kan nås på eva.preede@vegvesen.no eller 48 25 59 29.

Velkommen

Dette nettstedet er et arbeidsnettsted for noen forsknings- og utviklingsprosjekter i Statens vegvesen som omhandler byer og tettsteder. Her finner du informasjon om det løpende arbeidet med prosjektene, erfaringer og resultater.

Prosjektene som er med finner du listet opp på venstre side av skjermbildet.  
Annen informasjon om Statens vegvesen finnes på www.vegvesen.no 

Dette nettstedet er også en kommunikasjonskanal til ulike deltakere som på en eller annen måte er med i arbeidet med prosjektene. Disse sidene vil, dessverre for noen og heldigvis for andre, ha begrenset tilgang.