Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
            
Myndigheter
            
OECD/EU
            
Forskning
            
Statistikk og fakta
            
Interesse organisasjoner
            
Presseklipp
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com
Leeds_150x92

Institutt for transportstudier i Leeds

Dette er hjemmesiden til "Institute for Transport Studies" ved universitetet i Leeds. De er blant annet med i mange Eu prosjekter som de har linker til.
Transportalen_150x100

Transportportalen

"Ny link!"

TransPortalen er dansk og inneholder linker til både danske og utenlandske hjemmesider om Trafikk & Transportforskning. TransPortalen annonserer med at de oppdateres hver uke. TransPortalen er en del af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek: www.deff.dk.


Transportøkonomisk institutt

Her finner du alt om og fra Transportøkonomisk institutt. Artikler fra tidsskriftet Samferdsel er også presentert.

RAMBU - Rammebetingelser, styringsmuligheter og virkemidler for en bærekraftig utvikling

Dette er et forskningsprosgram i Norges forskningsråd. Formålet med RAMBU er primært å stimulere til samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning som kan gi vesentlige bidrag til kunnskapsgrunnlaget for å omdanne samfunnet i en mer bærekraftig retning, og som bidrar til å frembringe nyskapende vitenskapelige resultater.

Byutvikling - drivkrefter og planleggingsutfordringer

Et forskningsprogram i Norges forskningsråd. Programmet skal initiere forskning på drivkrefter og endringsprosesser i byenes utvikling. De norske storby-
regionene står i sentrum for forskningen: Oslo. Trondheim, Bergen og Stavanger. Dessuten inkluderer programmet landsdelssentraene Kristiansand og Tromsø.

Transport og byplan

Dette er et prosjekt ved Aalborg universitet som har som formål å utvikle kunnskap om bystrukturelle faktorers iinnvirkning på reiseavstand, transportmiddelfordeling og energiforbruk til transport i en dansk kontekst. Siden har en oversikt over rapporter som er produsert innen for prosjektet.

Trafikkdagene på Aalborg universitet

Hvert år arrangeres det en trafikkkonferanse ved Aalborg universitet. Hjemmesiden her har blant annet et arkiv over alle papere som er presentert siden 1994