Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
            
Mer miljøeffektiv transport
            
Person- og bedriftsrettede tiltak
            
Byutforming og byens liv
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Delprosjekter

Prosjektet har flere delprosjekter. Disse dreier seg i hovedsak om tre temaer 1) Miljøeffektive transporformer; 2) person- og bedriftsrettede tiltak og 3) byutforming og byens liv. Etatsprosjektet Transport i by startet opp i år. Flere av delprosjektene er derfor å regne som forprosjekter.