Sykkelkart for Buskerudbyen 2013-10-15
Sykkelkart

Det er laget et sykkelkart som viser sykkelruter i Buskerudbyen. Sykkelkartene skal gjøre det enklere å finne ut hvor sykkelrutene går og er en del av arbeidet for å tilrettelegge for økt sykkelbruk.


Flere av byområdene i Buskerud er godt tilrettelagt for sykling. Sykkelkartene viser mulighetene til hverdagssykling og også noen markaturer.

Det er et eget kart over Kongsbergsområdet, mens Lier, Drammen og Nedre og Øvre Eiker er samlet på ett kart.

Kartene er utarbeidet av Statens vegvesen, som en av partnerne i Buskerudbysamarbeidet.

Lart ned kartene her:

Buskerudbyen: Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker

Buskerudbyen: Kongsberg