Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Studietur til Gøteborg

Nettverksgruppa for "Transport i by - Virksomhetsrettede tiltak" var på studie tur til Gøteborg 31.mars-1.april 2004.Lundby Mobilitets Center som arbeider med informasjon og planlegging av denne "nye" bydelens transportløsninger ble besøkt. Både Trafikkontoret, eiendomsutviklerne og kollektivselskapene er med i dette arbeidet gjennom prosjektet "Visjon Lundby". Gatubolaget ble også besøkt. Dette er et selskap eid av Gøteborg by som planlegger, prosjekterer, bygger, utvikler og vedlikeholder det fysiske gatemiljøet i byen. De tilbyr bl.a. parkeringstjenester, transportløsninger, bilpooler og utleie av miljøbiler. Det arbeides med en artikkel i "Miljøstrategi" om det faglige resultatet fra denne turen
 
Se programmet for turen.