Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Studentoppgave

Etatsprosjekt Transport i by har støttet gjennomføringen av en studentoppgave med temaet "Konflikter mellom bedrifts- og samfunnsøkonomiske hensyn i kollektiv nærtrafikk". Oppgaven tar utgangspunkt i at dagens rammebetingelser stiller strenge bedriftsøkonomiske krav til kollektivselskapene som både på kort og lang sikt gir samfunnsøkonomiske lite gunstige løsninger.
NTNU
Oppgaven er en hovedoppgave på NTNU, Fakultet for ingeniørvitenskap, Institutt for bygg, anlegg og transport av student Knut Erik Sagen.