Grenlandsbyen

Strategi for miljøvennlig persontransport i Grenland

08.12.2009 av Birgitte Hellstrøm

RapportforsideStrategien for miljøvennlig persontransport ble vedtatt i Fylkestinget og innebærer blant annet satsing på gange, sykkel og kollektivtransport i tillegg til bilrestriktive tiltak. Strategivedtaket er grunnlaget for søknad til Samferdselsdepartementet om belønningsmilder for kollektivtrafikk.