logo

Seminar om miljøvennlig bytransport - Myke trafikanter

Tilrettelegging for sykkel og gående er viktig for å få til mer miljøvennlig bytransport. Det er derfor flere delprosjekter om dette innen Etatsprosjektet Miljøvennlig bytransport. For å presentere resultater fra noen av disse prosjektene ble det arrangert et fagmøte i Vegdirektoratet 28.september 2008