logo

Sammenhengende kollektivfelt i Trondheim

Sommeren 2008 ble det etablert gjennomgående kollektivfelt fra Leangen via Midtbyen til Sluppen for å bedre forholdene til busstrafikken inn og ut fra Trondheim sentrum. Asplan Viak AS har i regi av Etatsprogrammet Miljøvennlig bytransport evaluert tiltaket. Resultatene viser balnet annet at kollektivtrafikken har fått bedret fremkommelighet på ettermiddagen sørover ut fra sentrum og på ettermiddagen på østinnfarten inn mot sentrum.