Bystrategi RS logo

Samling: Areal og transport i byområder

4. november 2011 av Eva Preede

Statens vegvesen tar initiativ til bystrategikonferanse i Drammen 15. og 16. mars 2012. Søkelyset settes på hvordan vi sammen skal skape miljøvennlige og attraktive byer med utgangspunkt i bykapitlet i forslaget til Nasjonal transportplan.

Bystrategikonferanse Drammen 15.-16. mars

Statens vegvesen Region sør fortsetter Bystrategiarbeidet. Den kommende konferansen vil sette søkelyset på hvordan vi sammen skal skape miljøvennlige og attraktive byer med utgangspunkt i bykapitlet i forslaget til Nasjonal transportplan.

Rammene for møtet denne gangen er å delta i et Open Space møte der du selv er med på å bestemme dagsorden. Utgangspunktet for Open Space-prosessen er samarbeidet om bypakker og oppgaver i forhold til areal- og transportplanlegging i by. Ambisjonen er å tydeliggjøre for deltakerne hva som er de sentrale oppgavene å ta fatt på når de kommer hjem fra seminaret. Statens vegvesen Region sør ønsker også innspill til hva deltakerne ønsker at Bystrategiarbeidet skal bidra med.

Se informasjon og påmelding på www.vegvesen.no/Bystrategi

Kontakter:

Eva Preede, mob 48255929, eva.preede@vegvesen.no

Gunnar Ridderström, mob 90630642, gunnar.ridderstrom@vegvesen.no

v