Bystrategi RS logo

Samlerapport

25. mai 2010 av Eva Preede

Denne rapporten er laget for alle politikere, folk i næringslivet, interesseorganisasjoner og det offentlige, som på en eller annen måte er involvert i byutvikling på kommunalt, regionalt eller nasjonalt nivå.

Rapporten er kommet fram på bakgrunn av samarbeidet mellom mange aktører i prosjektet Bystrategi Region sør i perioden 2007-2009. Samarbeidet ble initiert av Statens vegvesen og utviklet seg til et samarbeid mellom likeverdige partnere i fire byregioner. Rapporten er skrevet av Statens vegvesen med utgangspunkt i erfaringene fra samarbeidet.

Fullstendig rapportering fra Prosjekt Bystrategi:

1. Byutvikling 2.0

2. Samlerapport med rapporter fra bystrategisamlinger og fagtemaer

3. Rapport fra Citisense 08

4. Rapport fra Citisense 09

www.bystrategi.no
www.vegvesen.no/byutvikling
Design og layout: Brit Elve Strand
Illustrasjon: Torhild fra www.skrible.net
Tekst:Inge Fosselie og Tor Atle Odberg

Last ned rapporten her:

v