Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

RVU-gående

Dette prosjektet retter spesielt fokus mot de gående i den nasjonale reisevaneundersøkelsen. Vi får presentert en oversikt over omfanget og dypere analyser av gående og gåturer. Målsetningen er blant annet å vise hvor mange og hvem som går, hvor langt en gjennomsnitts gåtur er, hvordan gåing kombineres med andre transportmidler, geografiske forskjeller internt i byer, mellom by og land og mellom byer og så videre. - Rapporen ble presentert på gåseminaret våren 2003 i Bergen.