Bystrategi RS logo

Rapport om gående i Kvadraturen i Kristiansand

3. januar 2011 av Eva Preede

I konseptvalgutredningen (KVU) for nytt transportsystem i Kristiansandsregionen er det en rapport om gående.

Å gå er en del av nesten alle reiser - og en viktig del av en miljøvennlig og framtidsrettet transport.

Samtidig gir aktiviteten bedre folkehelse. I Kristiansand er det registrert både gående og opphold. Metoden som er brukt er utviklet av Gehl architects.

v