Bystrategi RS logo

Rapport Citisense09

Av Tor Atle Odberg 17. september 2009

Nå foreligger konferanserapport fra Citisense09 der politikere, folk fra nærngslivet og det offentlige for andre gang var samlet om det svære temaet Fremtidens by- og næringsutvikling.
CitiSense 2009
Citisense09 konferansen gikk av stabelen 22.-23. juni 2009 i Sandefjord. Hovedtema for konferansen var Fremtidens by- og næringsutvikling. Hundervis grep sjansen til å bli utfordret, inspirert og beriket!
Framtidens byer
Framtidens byer
Citisense ble arrangert første gang i 2008, og ble straks et begrep. 1 200 mennesker kom til Larvik i september 2008 for å reflektere over og drøfte fremtidens by- og næringsutvikling. I år ønsket arrangørene å sette store omveltninger og endringer på dagsorden, og vise hvordan man på forskjellige måter kan håndtere disse på positive og konstruktive måter. Sirkusteltet i Larvik i 2008 var byttet ut med Hjertnes hovedsal i Sandefjord og med kveldsarrangement på Midtåsen.

Statens vegvesen som medarrangør av Citisense ønsket å bruke denne anledningen til å diskutere fag og utvikle nettverk. Med internasjonale foredragsholdere i verdensklasse og noen av våre fremste hjemlige størrelser ble ulike temaer belyst: Areal, transport og grønn mobilitet - Toleranse og mangfold - Klimautfordringen - Innovasjon og kreativitet - Næringsutvikling og endringsmuligheter.

Konferanserapporten kan lastes ned her.

v