Bystrategi RS logo

Rapport Bystrategisamling Kristiansand

16. juni 2010 av Eva Preede

Prosjekt Bystrategi Region sør rundet en avgjørende milepæl gjennom et bredt og forpliktende vedtak om strategier i Statens vegvesen Region sørs ledermøte 16. september 2009.

Bystrategiprosjektet

Prosjekt Bystrategi Region sør rundet en avgjørende milepæl gjennom et bredt og forpliktende vedtak om strategier i Statens vegvesen Region sørs ledermøte 16. september 2009. Vedtaket er gjengitt i hovedrapporten Byutvikling 2.0. I vedtaket forplikter Statens vegvesen Region sør seg blant annet til å «innta en aktiv rolle som deltaker, bidragsyter og pådriver for samarbeid på de fire regionale samhandlingsarenaene for byregionene Buskerudbyen, Vestfoldbyen, Grenlandsbyen og Agderbyen. Dette innebærer at Statens vegvesen Region sør vil bidra med kompetanse og ressurser til utvikling og drift av samhandlingsarenaene i de fire byregionene. » Konferansen i Kristiansand viser at arbeidet fortsetter. Det er allerede bestemt at det blir en ny bystrategikonferanse i Region sør i 2011.

Bystrategikonferansen i Kristiansand 5. og 6. mai 2010

Tema for årets konferanse var Helhetlige strategier nasjonalt og regionalt og Virkemidler – hva trengs og hvordan kan de brukes? Lars Wang fra Insam i Drammen ledet konferansen sammen med Eva Preede, prosjektleder for Bystrategiprosjektet.

v