Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Organisering

Prosjektetsorganisering og oversikt over personene i referansegruppen

Styringsgruppe

Miljø- og samfunnsavdelingen i Vegdirektoratet har hatt ansvar for etatsprosjektet Transport i by. Ledergruppen på denne avdelingen fungerte som styringsgruppe for prosjektet. I den nye organsieringen etter 2002 er prosjektet plassert under Plan- og utbyggingsavdelingen (PLUT), Transportanalyseseksjonen. Styringsgruppen består da av deler av ledergruppen på PLUT-avdelingen

 

Prosjektleder

Sosiolog Guro Berge har vært prosjektleder og rapportert til avdelings-/seksjonsleder. Hun har hatt ansvaret for gjennomføring av etatsprosjektet som blant annet innebærer oppfølging av framdrift og kostnader, samt tertial- og årsrapportering. Prosjektleder har også ansvar for det faglige innholdet i prosjektet.

 

Arbeidsgruppe

For å  drive fram etatsprosjektet faglig ble det etablert en intern arbeidsgruppe bestående av prosjektleder, prosjektsekretær og ulike personer i Vegdirektoratet.  For hvert delprosjekt ble det utnevt en delprosjektleder fra Vegdirektoratet. Disse delprosjektlederne inngikk i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppens arbeid ble dermed knyttet til delprosjektenes innhold og framdrift.

 

Referansegruppe

Utgangspunktet for å ha en referansegruppe var å sikre en forankring utenfor Vegdirektoratet og for å vurdere de enkelte delprosjektenes relevans og nytte i og for de ulike byregionene. Referansegruppen bestod derfor av representanter fra vegkontorene og kommunene i de fire største byene. Samferdselsdepartementet og Miljøverndepartementet var være representert. På grunn av organisatoriske endringer i Statens vegvesen underveis i prosjektet og for å holde kontinuitet i referansegruppen oppretthold vi de opprinnelige deltakerene selv om de fikk nye posisjoner i den nye organisasjonsplanen.

Navn

Tittel

Institusjon

Avdeling/seksjon

Oslo

Anne Marstein

Seksjonsleder

Oslo vegkontor,

Utbyggingsavdelingen, samfunnsplan og miljøseksjonen

Ing-Christine Ericson

Avdelingsdirektør

Oslo Kommune

Samferdselsetaten, Plan- og utredningsavdelingen

Trondheim

Steinar Simonsen

Senioringeniør

Sør-trøndelag vegkontor

Trafikkavdelingen, Transportplanseksjonen

Kari Elisabeth Paulsen

Sjefsarkitekt

Trondheim kommune

Byplanavdelingen

Bergen

Sigmund Riis

Seksjonsleder

Hordaland vegkontor

Trafikkavdelingen, Areal og transportseksjonen

Nils Høysæter

Seksjonsleder

Bergen Kommune

Planavdelingen

Stavanger

Gunnar Odd Eiterjord

Seksjonsleder

Rogaland vegkontor

Trafikkavdelingen, Areal og transportseksjonen

Marit Sletteberg Storli

Sjefsingeniør

Stavanger Kommune

Transportplanavdelingen

Akershus

Knut Gløersen

Seksjonsleder

Akershus vegkontor

Utbygging, Planseksjonen

Tom Granqvist

Samferdselssjef

Akershus fylkeskommune

Regional Stab

Oslo

Laila Irene Vestby

Rådgiver

Samferdselsdepartementet

Veg- og miljøavdelingen

Ole A Hagen

Rådgiver

Miljøverndepartementet

Planavdelingen