Nyheter

Buskerudbypakke 2:
Nå skal fremtidens transportløsninger formes
Rådmennene

Området mellom Lier og Kongsberg har behov opprusting av både veinett og kollektivtransport. Nå starter for alvor arbeidet med å velge ut hvilke prosjekter som skal prioriteres inn i transportsatsingen for de neste 15 årene.


Videreføring av Buskerudbysamarbeidet

Den politiske styringsgruppa (ATM-utvalget) anbefaler videreføring av Buskerudbysamarbeidet fra 2015. Buskerudbysamarbeidet gir den enkelte kommune/fylkeskommunen mulighet til å løse samfunnsmessig høyt prioriterte oppgaver i fellesskap.


Ordførere møtte Ketil Solvik-Olsen:
– Positive signaler fra samferdselsministeren
Semferdselsministeren og ordførene 20

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ga i et møte med ordførerne i Buskerudbysamarbeidet 20.januar positive signaler både om videreføring av tilskudd til kollektivtrafikk gjennom belønningsordningen og arbeidet med planlegging av Buskerudbypakke 2.
 


Seminar om sentrumsutvikling
eksempel2

Buskerudbysamarbeidet inviterer til sentrumsutviklingsseminar som første del av en seminarrekke om sentrumsutvikling og fortetting med kvalitet.


Sykkelkart for Buskerudbyen
Sykkelkart

Det er laget et sykkelkart som viser sykkelruter i Buskerudbyen. Sykkelkartene skal gjøre det enklere å finne ut hvor sykkelrutene går og er en del av arbeidet for å tilrettelegge for økt sykkelbruk.


11.3 millioner kroner til strakstiltak på sykkelveinettet
Forsidebilde_400x300

11.3 millioner kroner vil i 2013  bli brukt til strakstiltak etter sykkelveiinspeksjoner i Buskerudbyen. Tiltakene vil være raske forbedringer i form av oppmerking, utforming, belysning, skilting og nytt dekke.


Prinsippvedtak om trafikantbetaling
BBP2

De fem kommune-/bystyrene og fylkeskommunen i Buskerudbyen har i juni fattet prinsippvedtak om trafikantbetaling. Vedtaket er også et element i oppfyllelse av den fireårige avtalen med Samferdselsdepartementet om belønningsmidler.


Sykle til Jobben-aksjonen er i full gang:
Heldige sykkelvinnere
STJ-vinner2_300x225

Fem heldige vinnere har til nå vunnet en sykkel i Sykle til Jobben-aksjonen. Fire sykler til skal deles ut. Det er fortsatt mulig å melde seg på og vinne en sykkel.


Står samlet om kjerneprosjekter
Felles uttalelse om NTP:
ATMutvalg i Oslo

To tog i timen til Hokksund, Riksvei 35 og drift av kollektivtrafikk i bymiljøavtalene. Det er Ordførerne og fylkesordføreren i Buskerudbysamarbeidets anmodning til transport og kommunikasjonskomiteen når Stortinget skal sluttbehandle Nasjonal transportplan.


Nå starter Sykle til Jobben-aksjonen
Har du meldt deg på?
DSC_0511_300x199Onsdag 24. april starter Sykle til Jobben-aksjonen i regi av Bedriftsidretten. Buskerudbysamarbeidet betaler for deltakelse for alle ansatte i virksomheter i Buskerudbykommunene.

Nytt sykkelhotell åpnet:
Nå kan du parkere tørt og trygt på Drammen stasjon
Jakobsen og Hansen sykkelhotell_2_300x183Mandag åpnet det nye sykkelhotellet på Drammen stasjon. Sykkelhotellet skal gi mulighet til å parkere sykkelen trygt og tørt der bare abonnenter har tilgang.

Grønt lys for Buskerudbypakke2 i NTP
NTPI Nasjonal Transportplan (NTP), som ble lagt fram av regjeringen i dag, er det satt av 16,9 milliarder kroner til helhetlige bymiljøavtaler. Buskerudbyen er prioritert som et av de byområdene som skal omfattes av bymiljøavtalene. Det gir økt mulighet for å sette fart på satsingen på Buskerudbypakke 2.

Aktiv på skoleveien
Aktiv på skoleveien2I dag går startskuddet for kampanjen Aktiv på skoleveien, der barne- og ungdomsskoler i Buskerudbykommunene blir invitert til å delta. Konseptet er enkelt – det handler om å sykle, gå eller på annen måte være fysisk aktiv på vei til skolen.

Får 100 millioner til kollektiv- og sykkeltiltak
Marit ArnstadBuskerudbysamarbeidet får full uttelling av belønningsmidlene også i 2013. Det betyr at samarbeidet har fått hele summen på 280 millioner som lå i avtalen som ble inngått med Samferdselsdepartementet i 2010.

Såfremt det fører til et stort løft for transportsystemet
7 av 10 positive til bompenger
Bompenger ok7 av 10 innbyggere i Buskerudbyen synes at det er ok med bompenger dersom det fører til et stort løft for hele transportsystemet. Det viser en ny undersøkelse gjennomført av markedsanalyseselskapet Epinion for Buskerudbysamarbeidet.