Bystrategi RS logo

Norway in the Creative Age

Av: Tor Atle Odberg 26.6.2009

Forsker Irene Tinagli la fram nye forskningsresultater for norske kommune i rapporten "Norway in the Creative Age" på Citisense09 konferansen. Forskningsprosjektet omhandler viktige faktorer for byregioners attraktivitet i kampen om de beste hodene som skal utvikle fremtidens næringsliv.

RapportforsideMange av de bedriftene vi skal leve av i fremtiden er ennå ikke skapt. Næringslivet må trekke til seg kreative mennesker for å skape verdier, dynamiske personer som etterspør urbane kvaliteter. Det er første gang det presenteres omfattende forskning basert på Richard Floridas teorier ut i fra et omfattende datagrunnlag for alle norske kommuner.


v