Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Noen eksempler

Som en del av forprosjektet ble det gjennomført to studiereiser. En til Amsterdam og en til Wien. Målsetningen var å se på og registrere ulike elementer i høytrafikerte gater i disse byene. Det er utarbeidet en rapport for hver av studiereisene.