Offentlige møter

Oversikt over offentlige møter i samarbeidet.

Møter i ATM-utvalget og i ATM rådet.

ATM–utvalget er det øverste beslutningsorganet i samarbeidet og består av ordførerne og lederne i statsetatene. ATM rådet er et rådgivende organ og består av ATM-utvalget og utvalgte politikere fra kommunene og fylkeskommunen. Alle møtene er åpne for offentligheten og for media.

 

ATM-utvalget våren 2014
 
Fredag 7. februar
Kl 09:10 - 12.00
Øvre Eiker

Saksdokument
Øvrige vedlegg finnes under Dokumenter

Fredag 21. mars

Kl 08:30 - 11:30

Drammen

Saksdokument
Øvrige vedlegg finnes under Dokumenter

Fredag 20. juni

Kl 09:00 - 12:00

Nedre EIker Saksdokument kommer

 


ATM-rådet våren 2014               
Mandag 10. mars
Kl. 17.00

Fylkestingssalen, Buskerud fylkeskommune, Drammen

  

 

 

Tips en venn  Skriv ut