Kunnskapsutredninger i 2010

I 2010 er det utarbeidet fem kunnskapsutredninger:

 

 • Grunnlag for en samordnet parkeringspolitikk: 
  Kunnskapsgrunnlaget har sammen med partnernes faglige vurderinger, gitt  grunnlaget for forslag til samordnet parkeringspolitikk for Buskerudbyen. For å lese rapporten se http://www.buskerudbyen.no/index.php?cat=156860
 • Strategi for biltrafikkreduserende tiltak:
  ”Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen” har gitt grunnlaget for forslag til biltrafikkreduserende tiltak for Buskerudbyen. For å lese rapporten se http://www.buskerudbyen.no/index.php?cat=156860
 • Buskerudbypakke 1. Innspill til handlingsprogram:
  Dette er et faglig innspill til revidering av handlingsprogrammet Buskerudbypakke 1 2010-2013. For å lese rapporten se; http://www.buskerudbyen.no/index.php?cat=156860
 • Overordnet vurdering av fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikken:
  Faglig innspill til revidering av handlingsprogrammet for Buskerudbypakke 1 og videre arbeid med helhetsplan for infrastruktur for kollektivtrafikk. For å lese rapporten se: http://www.buskerudbyen.no/index.php?cat=156860
 • Utbyggings- og fortettingspotensialet rundt stasjonsområdene i  Buskerudbyen:
  En vurdering av utbyggings- og fortettingspotensialet ved 11 eksisterende tre eventuelt nye stasjonsområder i Buskerudbyen på Jernbanestrekningen fra Lier til Kongsberg. For å lese rapporten se: http://www.buskerudbyen.no/index.php?cat=156860
Tips en venn  Skriv ut