logo

Prosjektleder

Prosjektleder
Guro Berge

Statens vegvesen
Utbyggingsavdelingen
Transportanalyseseksjonen

Postadresse:

Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep, 0033 OSLO
Besøksadresse: Brynsengfaret 6A, OSLO
e-post:
mailto:guro.berge@vegvesen.no
www.vegvesen.no e-post: mailto:firmapost@vegvesen.no