Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Kollektivknutepunkter

Prosjektet har gjennomført en analyse av 10 utvalgte knutepunkter i Groruddalen. Rapporten som foreligger har også med en presentasjon av gode eksempler på utforming av knutepunkter i Oslo/Akershus, København, Stockholm og Gøteborg. Dette er et sammarbeidsprosjekt med Plankontoret for Groruddalen, Oslo Metro og Miljøverndepartementet. Studien er gjort av Vista utredning. Det er også gjennomført et seminar om tema. Seminarrapport foreligger.

Det er utarbeidet ulike kvalitetskriterier .

Disse har vært utgangspunktet for evalueringen. Vurderingen har forholdt seg til

  • Valg av funksjoner på selve knutepunktet og i nærheten, som arbeidsplasser, skoler og så videre
  • Gangforbindelsene
  • Parkering
  • Utforming av trafikkarealene. Det vil si tilgjengelighet, trygghet, avstand mellom ulike transporttilbud og lignende
  • Utformingen av offentlige uteområder.

Arbeidet gjøres av

Vista Utredning. Prosjektleder er Paal Sørensen.

Kontaktperson i Vegdirektoratet er Guro Berge eller Anders Dalen.

 

Det er også arrangeret et seminar

om temaet knutepunkter 31 oktober 2002 i samarbeid med TØI sitt Kollektivforum.

Det foreligger en seminarrapport fra dette seminaret.