logo

Jeg reiser SMART

Bergen kommune har gikk høsten 2008 ut med et tilbud til de ansatte i 40 bedrifter om å delta i kampanjen ”Jeg reiser smart”. Måletningen var å få ned bilbruken blandt de ansatte. Opplegget var tilnærmet likt "Jeg kjører grønt" som ble gjennomført i Kristiansand. Respons Analyse AS har evaluert kampanjen i Bergen. Resultatene fra undersøkelsen viser at kampanjen har gitt merkbar effekt på deltakernes reisevaner.