Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Innsatsområder

Arbeidet innen Etatsprosjektet Transport i by har vært innenfor tre innsatsområder. Disse har vært 1) miljøeffektive transportformer, 2) person- og bedriftsrettede tiltak og 3) byutforming og byens liv. Disse innsatsområdene er i seg selv vide, men vil bli gjenstand for ytterligere avgrensning i løpet av etatsprosjektets første fase. Et slikt vidt tematisk startgrunnlag ble valgt for å fange opp tilstrekkelige interessante relevante prosjekter og unngå at disse faller utenfor i utgangspunktet.