Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
            
Myndigheter
            
OECD/EU
            
Forskning
            
Statistikk og fakta
            
Interesse organisasjoner
            
Presseklipp
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Trafikanten

Gir praktisk inforamsjon om kollektivtransporten i Oslo
SMART_150x100

SMART- arbeidsreiser

Dette nettstedet viser at bedriften, gjennom å ta ansvar for ansattes arbeids- og tjenestereiser, kan bidra til å bedre bedriftens økonomi, bedre arbeidsmiljøet og bidra til å utvikle en god miljøprofil.

Rådet for bæredyktig transport

Hjemmesiden er laget og drives av en foreningen i Danmark som har som formål å fremme en miljømessig bærekraftig trafikkutvikling. Målet nåes gjennem opplysning, holdningspåvirkning og kritisk gjennomgang av danske myndighedernes initiativer på området - i første omgang i Københavnsområdet. Det kan være informasjon her som kan overføres på norske forhold.

Trafikbogen

Siden drives av Miljøorganisationen NOAH i Danmark. Den har som formål å gi lett tilgjengelig informasjon om trafikk som kan bidra til å gjøre trafikkdebatten og trafikkpolitikken mer demokratisk og mer miljørettet.

Cykelviden

Hjemmeside laget av Dansk Cyklist forbund og Cykelnetværket med støtte fra Trafikministeriet i Danmark.
Databasen gir brukerne mulighet til å finne frem til en lang rekke interessante dokumenter (rapporter, notater, evalueringer og andre former for kunnskap om sykkelstier, rundkørsler, veikryss, trafiksikkerhet og mange andre emner).

EPOM -European platform for Mobility Managemnet

Dette er hjemmesiden for en internasjonal partenrorganisasjon som har til hensikt å fremme utviklingen av Mobility Management i Europa.

Toolbox-for bedriftsrettede tiltak

Denne hjemmesiden kan brukes som hjelpemiddel for å komme fram til tiltak bedrifter kan sette i gang for å få ned bilbruken blandt sine ansatte.

Den internasjonale vegtrafikkunionen IRU

Dette er "The international road transport Union" sin hjemme side. Den gir en oversikt over for eksempel hva denne unionen mener om en hel rekke forhold knyttet til gods og persontransport.

Eltis

Denne siden eies av DG Transport i Europakommisjonen og UITP (den internasjonale kollektivtransportunionen). Her er oppdatert informasjon om kollektivtransport i Europa - forskningsresultater, rammevilkår, lovgivning og trender.

UITP- Internasjonal interesseorganisasjon for kollektivtransport

Her finner du blant annet informasjon og henvisninger til litteratur og prosjekter om kollektivtransport