Bystrategi RS logo

Hovedrapport Byutvikling 2.0

Bystrategi2009HoverapportWeb-1Nå foreligger hovedrapporten fra prosjekt Bystrategi Region sør med tittelen "Byutvikling 2.0". Denne rapporten er laget for alle politikere, folk i næringslivet, interesseorganisasjoner og det offentlige, som på en eller annen måte er involvert i byutvikling.

Vi har gleden av å presentere hovedrapporten fra Prosjekt Bystrategi Region sør: Byutvikling 2.0.

Denne rapporten har vi laget for alle politikere, folk i næringslivet, interesseorganisasjoner og det offentlige, som på en eller annen måte er involvert i byutvikling på kommunalt, regionalt eller nasjonalt nivå. Rapporten er kommet fram på bakgrunn av samarbeidet mellom mange aktører i prosjektet Bystrategi Region sør i perioden 2007-2009. Samarbeidet ble initiert av Statens vegvesen og utviklet seg til et samarbeid mellom likeverdige partnere i fire byregioner. Rapporten er skrevet av Statens vegvesen med utgangspunkt i erfaringene fra samarbeidet og markerer overgang fra prosjektfase til implementeringsfase.

Statens vegvesen er av samarbeidspartnerne bedt om å fortsette i rollen som pådriver for videre samarbeid om byutvikling i Region sør. Dette ønsker vi å gjøre gjennom å være en aktiv aktør i byområdene og legge til rette for en årlig samling for inspirasjon, erfaringsdeling og nettverksbygging.

Fullstendig rapportering fra Prosjekt Bystrategi Region sør består foruten vedlagte rapport av: Samlerapport med rapporter fra bystrategisamlinger og fagtemaer, rapport fra Citisense 08 og Citisense 09. Se også www.bystrategi.no og www.vegvesen.no/byutvikling.

Vi ønsker alle lykke til i byutviklingsarbeidet.

Med hilsen
Andreas Setsaa
Regionvegsjef
Statens vegvesen Region sør

v