Siste nyheter:

Buskerudbypakke 2:

Nå skal fremtidens transportløsninger formes

Rådmennene

Området mellom Lier og Kongsberg har behov opprusting av både veinett og kollektivtransport. Nå starter for alvor arbeidet med å velge ut hvilke prosjekter som skal prioriteres inn i transportsatsingen for de neste 15 årene.

Videreføring av Buskerudbysamarbeidet

Den politiske styringsgruppa (ATM-utvalget) anbefaler videreføring av Buskerudbysamarbeidet fra 2015. Buskerudbysamarbeidet gir den enkelte kommune/fylkeskommunen mulighet til å løse samfunnsmessig høyt prioriterte oppgaver i fellesskap.

Ordførere møtte Ketil Solvik-Olsen:

– Positive signaler fra samferdselsministeren

Semferdselsministeren og ordførene 20

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ga i et møte med ordførerne i Buskerudbysamarbeidet 20.januar positive signaler både om videreføring av tilskudd til kollektivtrafikk gjennom belønningsordningen og arbeidet med planlegging av Buskerudbypakke 2.
 

Seminar om sentrumsutvikling

eksempel2

Buskerudbysamarbeidet inviterer til sentrumsutviklingsseminar som første del av en seminarrekke om sentrumsutvikling og fortetting med kvalitet.