Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Guide for målrettet kollektivtransport

Dette er en videreføring av et prosjekt fra Etatsprosjekt Kollektivtransport. Det er utarbeidet en guide som har som formål å gi vegkontor, samferdselskontor og kollektivselskaper råd om hvordan en målrettet prodututvikling best kan utformes.

Guiden oppsummerer

kunnskap på feltet, viser til gode eksempler, gir råd om planleggingsprosessen og om evaluering av kollektivtiltak.

 

Målrettet kollektivtilbud er delt to hovedgrupper:

1) Tilbud som fanger opp store trafikk strømmer, der fremkommelighet, frekvens og enkelhet vektlegges.

2) Skreddersydde tilbud som er rettet mot en eller få bestemte kundegrupper. Eksemper på dette er servicelinjer tilpasset eldre brukere eller arbeidsbusser til og fra arbeidsplasser.

 

Arbeidet er gjort av
Transportøkonomisk Institutt. Prosjektleder har vært Ingunn Stangeby. Rapporten er skrevet av Alberte ruud og Edvin Frøysadal.

Kontaktperson i Vegdirektoratet er Snorre Lægran