Bystrategi RS logo

Grønn mobilitet

Av Eva Preede 2. februar 2010

En mulighetsstudie om mobilitetsrådgivning i Region sør.

Etatsprosjektet Miljøvennlig bytransport i Vegdirektoratet har i samarbeid med Prosjekt Bystrategi Region sør utarbeidet en rapport med erfaringer fra mobilitetsrådgivning.

Rapporten er en mulighetsstudie om mobilitetsrådgivning i vegvesenets Region sør. Erfaringer og status for arbeid med det som kan kalles "aktiv mobilitetspåvirkning" er kartlagt i 22 bykommuner og de 5 fylkeskommunene i Region sør. Erfaringer fra Oslo, Bergen, Nord-Jæren og Trondheim og andre land er også presentert. En begrepsdrøfting er også en viktig del av studien.

Som en støtte for hvordan arbeidet med aktiv mobilitetspåvirkning kan legges opp, er anbefalinger fra den internasjonale organisasjonen EPOMM gjennomgått og presentert. Studien drøfter også hvilken rolle Statens vegvesen bør ta i arbeidet med aktiv mobilitetspåvirkning både nasjonalt og regionalt.Studien foreslår at Vegvesenets Region sør tar initiativ til videreføring i et regionalt prosjekt. 

Ingressbilde: Sykling til jobb. Foto Paal Sørensen

v