Felles uttalelse om lokalisering av nytt sykehus

ATM-utvalget i Buskerudbyen ber i et brev til Helse Sør-Øst om at det i utredningsarbeidet for nytt sykehus legges vekt på å ta hensyn til Buskerudbyens målsettinger om å utvikle en konkurransekraftig og bærekraftig byregion.

Lokalisering av nytt sykehus vil kunne innebære store konsekvenser for transport og arealbruk. Buskerudbysamarbeidet jobber nå med en felles areal- og transportplan for Buskerudbyområdet, og vil stille alt relevant kunnskapsgrunnlag til rådighet for utredningsarbeidet om nytt sykehus.

Les hele uttalelsen fra ATM-utvalget her.

2012-02-28 Kathrine Kirkevaag
Tips en venn  Skriv ut