Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Fagkonferanse om Transport i by 19. - 21. september 2005

De fleste innleggene kan lastes ned

Etatsprosjektet Transport i by avsluttes i 2005. I den anledningen er det arrangert en fagkonferanse hvor formålet var å gi en generell innføring i problemstillinger knyttet til bytransport, gå i dybden på noen utvalgte temaer knyttet til bytransport, og presentere noen av resultatene fra etatsprosjektet. Konferansen ble avholdt på Plaza Hotel i Oslo. Det var 300 deltakere som kom for å høre om miljøvennlig bytransport de tre dagene konferansen varte.

Formålet med etatsprosjektet har vært å bidra med kunnskap om virkemidler og tiltak knyttet til følgende områder:


 

  • Tilrettelegging for miljøtilpassede transportformer som kollektivtransport, sykkel, gående og/eller kombinasjoner av disse. Samt legge til rette for næringstransporter og bruk av bil på en miljøtilpasset måte.

 

  • Person- og bedriftsrettede tiltak (Mobility Management) som kan påvirke bilholdet og bilbruken utover det å forbedre infrastrukturen for de alternative transportformene. Dette kan gjelde restriksjoner av ulik art og organisatoriske eller økonomiske insitamenter rettet mot enkeltindivider, grupper av individer eller bedrifter.


  • Utforming av byen, byens gater og transportsystem med fokus på opplevelse og ivaretakelse av byens liv.

 

Programmet for konferansen fanget opp temaer innen alle disse tre innsatsområdene.

 

Konferansen var delt inn i følgende sesjoner:

 

Miljøvennlig bytransport

 

Parkering

 

Støy og luftforurensing

 

Gateplanlegging

 

Hovedvegutbygging i urbane områder

 

Utforming av gater


Byen og varetransporten

 

Brukerbetaling og vegprising


Informasjonsteknologi og persontransport

  

Politikk for en miljøvennlig bytransport