Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Evaluering av miljøgater

Rapport

Dette har vært en videreføring av et av hovedprosjektene i etatsprosjekt Miljø som ble avsluttet i 2001. I prosjektet er det gjennomført evalueringer av 16 miljøgater forskjellige steder i Norge. Prosjektet gir nyttig kunnskap om hvordan ulike trafikantgrupper vurderer det som er gjort i miljøgatene. I rapporten er det lagt vekt på å presentere anbefalinger basert på evalueringene.

Evalueringstemaene

har vært knyttet til hvordan gående, syklister og bilbrukere opplever trafikken og gata. Det er også fokusert på tekniske løsninger i driftsfasen, trafikksikkerhet, drift og vedlikehold, arkitektoniske uttrykk og ringvirkninger av tiltaket.

 

De 16 miljøgatenesom er evaluert ligger i

 

Finnmark

Kjøllefjord

Sør-Trøndelag

Hommelvik

Møre og Romsdal

Batnfjordsøra

Sogn og Fjordane

Stryn

Hordaland

Voss

Vest-Agder

Mandal

Vestfold

Horten

Nedre Lang gate, Tønsberg

Valløveien, Tønsberg

Buskerud 

Flå

Hokksund

Oppland

Raufoss

Hedemark

Os i Østerdalen

Akershus

Ask

Drøbak

Østfold 

Rakkestad

                     

Arbeidet er gjort av

 

en arbeidsgruppe bestående av både interne fra Vegdirektoratet og eksterne konsulenter. Internt har arbeidsgruppen bestått av Gyda Grendstad, Anders Godal Holt, Odd Nygård og Guro Berge. Hovedkonsulet har vært Thor  Lie ved Vista Analyse. I tillegg har Ola Bettum ved IN'BY, Amund Vik ved Spor Arkitekter A/S og Aslak Fyhri fra Transportøkonomisk institutt gjort delarbeider. Prosjektet er ledet av Gyda Grendstad som også er redaktør for avslutningsrapporten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du ønsker et eget eksemplar kan den bestilles på telefon 22 07 37 66