logo

Evaluering av "Jeg kjører grønt"-kampanjen

Rapporten omhandler evalueringen av kampanjen ”Jeg kjører grønt” Kristiansand. Formålet med kampanjen var å få folk som bruker bil til jobb, til å gå over til sykkel eller buss. Virkemidlene som ble anvendt var insitamenter i form av gratis busskort i én måned eller en særegen utstyrspakke for dem som ville sykle. Evalueringen er finansiert av Etatsprogrammet. Resultatene ble presentert på frokostmøte i Vegdirektoratet.