Bystrategi RS logo

Bystrategisamling i Kristiansand

Av Eva Preede 02. mars 2010

Statens vegvesen tar initiativ til bystrategisamling i Kristiansand 5.-6. mai. Sentrale temaer blir metodikk, arenaer og virkemidler for å løse transportutfordringene i byområder.
v