Grenlandsbyen

Bystrategikonferanse i Skien

Bystrategikonferansen i Skien for politikere i Grenland gav orientering om de mest sentrale prosessene i Grenland nå og sammenhengen mellom dem.

Bystrategi Grenland

Forside rapportDet arbeides i dag på mange fronter for å utvikle framtidsrettede transportløsninger i Grenland. Tiltakene omfatter både kortsiktige tiltak for økt kollektivtransport og mer langsiktig arbeid for å realisere ny infrastruktur (vei/bane). Prosjektet Bystrategi Grenland er etablert for å ivareta samarbeid og koordinering. 24. november 2008 ble det avholdt en konferanse i Skien hvor det ble gitt orientering om de mest sentrale prosessene i Grenland nå og sammenhengen mellom dem.

Les rapport rapport fra politikerkonferansen i Skien 28. november 2008

Her finner du de enkelte innleggene fra konferansen: