Buskerudbysamarbeidet prioritert i NTP

- Innholdet i Nasjonal transportplan er gode nyheter for innbyggerne og næringslivet i alle de fem kommunene i Buskerudbyområdet. Det er helt i tråd med felles mål for Buskerudbysamarbeidet og hvordan samarbeidet er organisert, sier Tore Opdal Hansen, ordfører i Drammen og leder av den politiske styringsgruppa i Buskerudbysamarbeidet.

Buskerudbyen er et av byområdene som er nevnt spesielt i forslaget til nasjonal transportplan som ble lagt frem i går.
- For første gang er de mellomstore byene omtalt i NTP. For Buskerudbyen betyr det å være nevnt i denne planen at Buskerudbyområdet  har mulighet for å få midler til transporttiltak i 2014-2023, sier Opdal Hansen.
 
Staten ønsker forpliktene samarbeidsavtaler
Både Opdal Hansen og prosjektsjef i Buskerudbysmarbeidet, Tore Askim er fornøyd med innholdet i NTP.
- Den angitte transportstrategien for byområdene i Norge er i tråd med Buskerudbysamarbeidet. Dessuten er et forpliktende samarbeid i byområdene en forutsetning for at staten prioriterer sin innsats. Med dette bekrefter staten gjennom NTP at den måten Buskerudbyen jobber på, er riktig vei å gå for å få statlig prioritering av midler til en samferdselspakke for Buskerudbyen i perioden 2014 – 2023, forteller Askim.
I tillegg er togstrekningen Oslo- Kongsberg for første gang omtalt  i NTP som en viktig strekning.
 
Togstrekningen Oslo-Kongsberg spesielt nevnt i NTP
Jernbaneverket har definert markedene rundt de fire største byområdene i Norge som spesielt attraktive.
- I dette markedet inngår jernbanestrekningen Oslo-Kongsberg. Som et ledd i dette og  på grunn av Buskerudbysamarbeidet, anbefaler Jernbaneverket halvtimes avganger mellom Drammen og Hokksund, og i neste fase er det mål om innkorting av reisetid og halvtimes frekvens helt til Kongsberg. Dette er viktig signaler for Buskerudbysamarbeidet, sier Opdal Hansen og Askim.
 
Les mer om nasjonal transportplan på:
www.ntp.dep.no

2012-02-29 Kathrine Kirkevaag
Tips en venn  Skriv ut