Bystrategi RS logo

Belønningsordningen for kollektivtrafikk

Av: Tor Atle Odberg 2.4.2009

Buskerudbyen, Kristiansand og Trondheim er de tre byområdene i Norge som skal forhandle om 4-årige avtaler med Samferdselsdepartementet. Totalt sett skal det deles ut over 323 millioner kroner i 2009.

Samordningsgruppen for kollektivtrafikk i Grenland søkte Samferdselsdepartementet om totalt 50,8 millioner kroner fra belønningsordningen for å gjennomføre i alt 17 tiltak. Tiltakene var knyttet til fremkommelighet for kollektivtrafikken i sentrum, utvikling av knutepunkt/holdeplasser, miljøtiltak og universell utforming av holdeplasser. Samordningsgruppen vil nå se på hvilket tiltak som skal prioriteres for å få best effekt av de 9 millionene som er bevilget fra Belønningsordningen.

I Drammen er det søkt om en fireårig avtale. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete roser Buskerud og Drammens-regionen for svært løfterike initiativ der en sterk innvolvering av flere kommuner vil gi en helt annen miljøvennlig utvikling fremover. Ministeren trekker også fram Kristiansand og Trondheim i denne sammenhengen.

Retningslinjene for belønningsordningen ble strammet inn fra og med 2008 for å få en bedre effekt av ordningen. Byene som lykkes best i å dempe bilbruken i byområdene skal belønnes. Ordningen med fireårige avtaler mellom staten og byområdene skal gjelde for søkere som viser en tydelig vilje til å gjennomføre mer restriktive tiltak mot personbiltrafikken.

v