Bystrategi RS logo

280 millioner til Buskerudbyen

Pressemelding 5. februar 2010

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa undertegnet i dag, sammen med fylkesordfører og ordførerne i Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg en fire-årig avtale om statlige belønningsmidler til bedre kollektivtrafikk og mindre bilbruk.

  1 / 5 
 
Signering av avtalen 
Signering av avtalen
Foto: Birgitte Simensen Berg
 


Buskerudbyen har gjennom denne avtalen fått 280 millioner fra Samferdselsdepartementet til tiltak for bedre kollektivtransport og reduksjon av biltrafikken. De fem samarbeidskommunene, samt Buskerud fylkeskommune får dermed større muligheter til å gjennomføre konkrete tiltak innen klimavennlig transport for innbyggere og næringsliv de neste fire årene.

Les hele pressemeldingen her:

v