11.3 millioner kroner til strakstiltak på sykkelveinettet 2013-10-11

11.3 millioner kroner vil i 2013  bli brukt til strakstiltak etter sykkelveiinspeksjoner i Buskerudbyen. Tiltakene vil være raske forbedringer i form av oppmerking, utforming, belysning, skilting og nytt dekke.


For å gjøre det mer attraktivt å sykle for innbyggerne i Buskerudbyen, ble det i fjor gjennomført inspeksjoner på sykkelveinettet i kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg.

Her ser du eksempler på et lite knippe forbedringer som er gjort hittil:

Kongsberg, Undergang under Chr.Sindingsvei, sørsiden - reasfaltering hindrer vannansamling før undergangen

Før: Etter
Kongsberg før_400x270.png Kongsberg etter.jpg

 

Øvre Eiker, Vestre Brugate, Hokksund - Rester av tre er fjernet og ny asfalt er lagt:

Før: Etter
Hokksund før.png

Hokksund etter.jpg

 

Nedre Eiker, Kalosjegata - Nytt asfaltdekke:

Før: Etter

NEK før_400x272.png

NEK etter_400x300.jpg

 

Nedre Eiker, strekningen gang/sykkelvei fra Møllenhof til Langrand - Utbedring av kumlokk som var for høye i forhold til asfaltdekket:

Før: Etter

NEK2 før_400x273.png

NEK2 etter_400x300.jpg

 

Nedre Eiker, gang og sykkelveg fra Langrand til Møllenhof har fått nytt dekke:

Før: Etter

NEK3 før_400x273.png

NEK3 etter_400x300.jpg

 

Har du innspill til hva som kan forbedres på sykkelveinettet der du ferdes?

 

Lenkene under fører deg til riktig instans:

Lier kommune

Ta kontakt via epost

 

Drammen kommune

Meldingsskjema til Drammen kommune

 

Nedre Eiker kommune

Ta kontakt med innbyggerkontakten

 

Øvre Eiker kommune

Ta kontakt med servicesenteret

 

Kongsberg kommune

Ta kontakt med innbyggerkontakten

eller Fix Gata Mi

 

Statens vegvesen

Gå til kontaktskjema 

Buskerudbysamarbeidet ønsker alle en god sykkelhøst!