- Vær rause

-Raushet er en forutsetning for politisk enighet. Det sa ordfører Arne Thomassen, ordfører i Lillesand kommune da han holdt innlegg på ATM-rådets møte i Drammen 6. februar.

Leder av regionsamarbeidet Knutepunkt Sørlandet og ordfører i Lillesand kommune, Arne Thomassen, fortalte om erfaringer i Kristiansandsregionen. Han la spesielt  vekt på erfaringene fra arbeidet med felles areal- og transportplan. Han oppsummerte med at alle er tjent med et nært samarbeid og må finne egnet samarbeidsmodell.

Tenk langsiktig
- Det er viktig med en forpliktende regional plan som alle må forholde seg til. Lokalt må det være en viss råderett over ressurser og det må vises vilje til å ta og gi for å oppnå et best mulig samlet resultat. Det må tenkes langsiktighet kombinert med at det vises synlige resultater underveis, påpekte Thomassen.


Innlegg på ATM-rådsmøtet 6. februar:


Arne Thomassen, ordfører Lillesand kommune
Jomar Lygre Langeland, prosjektleder areal- og transportplan, Buskerudbysamarbeidet
Asplan Viak

Møtereferat fra ATM-utvalget

Foto: Arne Thomassen (t.v), ordfører i Lillesand kommune og Tore Opedal Hansen, ordfører i Drammen kommune og leder av den politiske styringsgruppen, ATM-utvalget, i Buskerudbysamarbeidet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-02-29 Kathrine Kirkevaag
Tips en venn  Skriv ut